4-13.11.2007

Learning to make tents...

Tent100 (Russian)
Tent100 (English)

When you have a vision to have 100 teams travelling with tents around the Eurasia you really need to know, how to make such big meeting tents…
The Finnish Pentecostal Bible College, Iso-Kirja, and their tent factory has the needed know-how, so they were contacted in order to organise a tent-making course for a team coming from the former Soviet areas. They were three + one, Kirill, Jaanus and Julia + Stella, the 4-years old daughter of Julia.

Telttojen tekoa oppimassa…

Kun näkynä on 100 telttatiimin saaminen liikkeelle ympäri Euraasiaa, on tarpeen tietää, miten tuollaisia isoja telttoja tehdään…
Suomen helluntailainen Raamattuopisto, Iso-Kirja, ja heidän telttavalmistamonsa hallitsevat telttojen valmistuksen, niinpä heihin oltiin yhteydessä teltantekokurssin järjestämiseksi entisen Neuvostoliiton alueilta tulevalle ryhmälle. Heitä oli kolme + yksi, Kirill, Jaanus ja Julia + Stella, Julian 4-vuotias tytär.


The teacher, Martti, made marks for cutting of fabrics.
Opettaja, Martti, teki leikkuumerkintöjä kankaan leikkausta varten.


Parts needed to be sewn together and again make new parts. The calculations of angles etc. had to be right and every piece on their right place. But little by little the first half of a tent for 500 started to take form…
Osat piti ommella yhteen ja taas tehdä uusia osia. Kulmat ja muut piti laskea oikein ja jokaisen palan tulla oikealle kohdalleen. Vähä vähältä 500 hengen teltan ensimmäinen puolisko alkoi saavuttaa lopullisen muotonsa…


In the evenings there were time both for playing and fellowship in Kolho…
Iltaisin löytyi aikaa leikkeihin ja seurusteluun Kolhossa.

Kirill stayed still a couple days after others had returned their homes. So we took that good singer first to a pub to sing people of Jesus and on Sunday we visited the Pentecostal Church in Virrat…
Toisten jo palattua koteihinsa Kirill jäi vielä muutamaksi päiväksi, joten veimme tuon hyvän laulajan ensin kapakkaan laulamaan Jeesuksesta ja sunnuntaina Virtain Helluntaiseurakuntaan…