Ra TaM- Gospel- Help ry:n matka Latviaan Repini Centriin toukokuussa 2008
Travelling to Latvia Repini Center by RaTaM- Gospel- Help ry in May 2008..

Jumalan luoma maailma on kaunis
The nature created by God is beautiful


Repini-keskuksessa odotti moni asia hoitamistaan
In the Repini-Center many things needed to be done
Tilalle asumaan oli tulossa uusi perhe
There was a new family coming to live on the farm
Ja yksi viljelijä pohti peltojen kuntoon laittamista ja vuokraamista

And one farmer was thinking the cleaning the fields and renting them
Nuori "Tarzan" Repinin pihapuussa.

Young "Tarzan on the tree in Repini.Saimme olla mukana tilaisuuksissa ja tavata ihmisiä.
We had opportunity to visit evanglistic meetings and meet people

Eestissä/In Estonia
Karksin kirkko ja sen vino torni (kuten Pisa Italiassa)
The church of Karksi and it's tower (like the one in Pisa, Italy)
Ja Latviassa/ And in Latvia
Jekabpilsin seurakunta/ The church of Jekabpils


Ja Liettuassa/ And in Lithuania
Birzain helluntaiseurakunta/ The Pentecostal Church in Birzai
Ja taas Latviassa Daugavpilsissä
And again in Latvia in DaugavpilsKauniita näkymiä matkamme varrelta
Beautiful scenes from our journey

Eläimiä/Animals
Silta/ A bridge
Kukkia/Flowers
Rakennuksia/Buildings

Kristillinen perhefestivaali Jekabpilsissä/A Christian faily festival in Jekabpils
Vanha tuulimylly/An old windmill
Ja kaikkialla kauniita kukkia ympärillämme.
And everywhere beautiful flowers aroud us.


Matkasyönti onnistuu välillä eväiden kanssa, toisinaan lämpimän aterian
syöminen ravintolassa auttaa jaksamaan paremmin.

Sometimes we were eating on the side of the road, sometimes again
we got something warm to eat in some restoran in order to keep us going.


Eikö siinä olekin jo aihetta kiittää Herraa Hänen armostaan ja hyvyydestään?
Isn't that enough reason to thank our Lord of His grace and mercy?