Miten voin auttaa?

1. Hengellinen apu

Hengellisen avun alueita ovat mm. seuraavat:

- esirukous
- evankeliointi ja todistaminen niin kaduilla kuin seurakunnissakin
- laulaminen tai tarpeen tullen myös draamojen esittäminen
- Sanan opetus
- diakonia eli avustustoiminta
- kohdealueen uskovien rinnalla kulkeminen ja heidän kanssaan eläminen.

Listaa voisi varmaan jatkaa pidemmällekin, sillä kyse on erilaisista seurakunnallisista palvelutehtävistä. Vielä kuitenkin muutama sana tuosta viimeisestä eli rinnalla kulkemisesta ja kanssa elämisestä:

Usein kohdealueen ihmiset ovat uskossaan nuoria, joten heille vanhempien uskovien elämänkokemus on arvokas kasvun lähde. Se, että joku tulee hetkeksi heidän rinnalleen, merkitsee paljon ja rohkaisee jatkamaan uskon tiellä eteenpäin vaikeuksista huolimatta. Tämä on erityisen tärkeätä mm. ystävyysseurakuntaprojekteissa, joissa tämä hengellinen tuki on paljon aineellista tärkeämpää.

2. Aineellinen apu


Jeesus sanoi: ”…minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni…”

Ja kysymykseen: ”Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua…”, Hän vastaa:

”Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matteus 25:31-46)

Tuo raamatunkohta antaa meille suuntaviivat siihen, mitä ja miten voimme antaa ja auttaa ulkonaisesti.

Yksi hyvin tyypillinen avun antamisen tapa ovat ns. kirpputorivaatteet. Kun alat katsella kaappejasi ja huomaat siellä vaatteita, joita et itse käytä, niin tämä antamisen muoto nousee herkästi mieleen. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että olemme näillä vaatteilla vaatettamassa Herraamme Jeesusta Kristusta.

Toisinaan tämä seikka tuntuu unohtuvan ja säkeistä löytyy rikkinäistä ja loppuun käytettyä vaatetta, jonka ainut oikea osoite on kaatopaikka tai uudelleenkäsittelylaitos. Mikäli antaja olisi muistanut, että tämä vähimmille veljille ja sisarille annettu vaate merkitsee Jeesuksen itsensä vaatettamista, niin risat olisivat tulleet karsituiksi heti alkuunsa.

Yksi hyvä valintaperuste vaatteiden ja kenkien suhteen on miettiä, voisiko itse mennä hyvillä mielin ko. asussa kaupungille ilman, että tarvitsisi hävetä vaatetustaan? Ei köyhyys ja puute ole ilo, eikä meidän tule loukata saajaa sillä, että annamme hänelle ryysyjä…

Antaa voidaan paljon muutakin kuin vaatetta, lähes kaikelle hyväkuntoiselle tavaralle ja materiaalille löytyy käyttökohteensa. Haluan nimenomaan painottaa sanaa hyväkuntoiselle, sillä liian usein on nähty myös noita väärinymmärrettyjä kymmenyksiä…

Kuulinko sinun kysyvän: ”Mitä ne oikein ovat?”

Kyseessä on tavara, josta on käytetty itse se käyttökelpoinen 90 % ja loput 10 %, jotka eivät enää kelpaa muualle kuin kaatopaikalle, annetaan ”pyhästi” Herralle. Valitettavasti sellaisesta tavarasta on enemmän harmia kuin iloa.

Tähän mennessä olemme toimittaneet eri kohteisiin mm.

- käytettyä ja uutta vaatetavaraa sekä jalkineita
- astioita
- patjoja, liinavaatteita


- sairaalasänkyjä
- sähkölaitteita, liesiä, pesukoneita, sähkökeskuksia, asennusjohtoja, pistorasioita, kytkimiä, valaisimia jne.
- työkaluja mm. Eestin seurakuntien rakennustyömaille sekä nyt Latvian Repini-projektiin
- autoja

Ja tarvetta olisi mm.

- erilaisista rakennustarvikkeista (Repini ja Eestin sekä Latvian seurakunnat)
- työkaluista
- ja monesta monesta muusta käyttökelpoisesta. Uskon Herran kyllä osoittavan kullekin kyselijälle, mitä milläkin hetkellä todella tarvitaan.

Samalla toivoisin antajien muistavan, että tavaraa kuljettavat ajoneuvot eivät kulje pelkällä polttoaineen hajulla, eivätkä laivat vie kuormia yli ilman maksua…

Ja vielä yksi tiedote tämän antamispuolen tiimoilta:

Olemme havainneet, että perillä tapahtuva, erityisesti vaatetavaran ilmainen jakaminen, ei aina ole se paras ja tehokkain tapa. Valitettavasti on esiintynyt saajien keskuudessa myös sitä, että puhtaat vaatteet on pidetty likaisiksi ja sitten tultu hakemaan uutta ja heitetty vanhat roskiin. Tätä ongelmaa on saatu korjattua sillä, että osa vaatteista ja käyttötavarasta on myyty nimelliseen hintaan seurakuntien kirpputoreilla. Jo 20 – 50 sentin vaatimaton hinta on johtanut vaatteiden oikeanlaiseen arvostukseen.

Aina ei suinkaan riitä se, että joku ilmoittaa jossakin olevan tavaraa, jonka voisi saada näihin kohteisiin. Tavaran laatu ja kunto pitäisi tarkistaa ja sopia sen kuljetuksesta. Ja on myönnettävä, että on hetkiä, jolloin kyyneleet kostuttavat selkävikaisen hakijan silmiä. Kivun kyyneleet, kun ei löydy auttajaa lastaamiseen. Surun kyyneleet, kun ei ole ketään, joka huolehtisi tarpeellisesta tavaran kunnostamisesta. Ahdistuksen kyyneleet, kun ei mistään tahdo löytyä tarpeellista välivarastoa, johon tavaran voisi viedä ennen sen lopullista toimittamista perille.

Tarvitaan siis niitä, jotka voivat palvella omilla kotiseuduillaan näissä tehtävissä. Esimerkkinä tällaisista tehtävistä voitaisiin mainita mm.

- täällä meillä varastossa odottavat toistasataa pikku pöytää, joiden pöytälevyt kaipaavat puhdistusta sekä metalliset jalkaosat hiontaa ja uutta maalikerrosta…
- kuormien lastaus tarvittaessa
- jotkut purku- ja remonttityömaat, joilta olisi tarjolla hyvää tavaraa, kunhan vain joku tulisi tekemään tarvittavan työn. (Mikäli esim. sähkölaitteiden irrotus jää urakoitsijoille, suurin osa laitteistosta rikkoontuu käyttökelvottomaksi kiireen vuoksi.)

Mikäli voisit palvella näissä tehtävissä vapaaehtoisena, niin ota yhteyttä esim. puhelimitse johonkin seuraavista henkilöistä (Raino Mustonen, 0400-203 170; Harri Tiainen 06-879089 tai 040-5727 571; Mika Räsänen, < erityisesti kuljetukset> 040-726 1551).

3. Käytännön työtehtäviä


Jokainen voi osallistua omien taitojensa ja kykyjensä mukaan erilaisiin käytännön työtehtäviin, kuten

- kuljetukset
- leiritoiminta
- rakennustyöt
- maanviljelyksen tehtävät
- jne.

   RaTaM
          ESITTELY      PALVELUT   TIIMI   UUTISET   PROJEKTIT   TAPAHTUMAT   ARTIKKELIT   YHTEYSTIEDOT   LINKIT

Esittely / Miten voin auttaa?

Toimintastrategia
Työmuodot